Toegankelijkheid

De NCDR wil dat iedereen deze website kan gebruiken. Komt u toch een pagina tegen die niet toegankelijk is? Dan kunt u dit aan ons melden.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom is in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid bepaald dat overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in EN 301 549/WCAG 2.1 en daarover verantwoordelijkheid moeten afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

Wij borgen een goede toegankelijkheid van deze website door diverse maatregelen binnen onze (dagelijkse) processen. Bovendien hebben we tijdens het ontwerp van deze website een testpanel betrokken van mensen met diverse visuele beperkingen.

Problemen met toegankelijkheid melden

Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u een pagina gebruiken die toch niet toegankelijk blijkt? Neem dan contact op met ons via contact@bureauncdr.nl.