Home » Samenvatting

Gedreven door gelijkwaardigheid. Samen voor inclusie.

1. Inleiding

Luister in de audio player naar de samenvatting van hoofdstuk 1, voorgelezen door Noraly Beyer.

Op deze pagina vind je de samenvatting van het Nationaal Programma tegen Discriminatie en Racisme van de NCDR.

In september 2022 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het eerste Nationaal Programma tegen Discriminatie en Racisme aangeboden aan de Tweede Kamer. Dit programma moet de aanpak van Discriminatie en Racisme versterken.

Het Nationaal Programma is tot stand gekomen onder coördinatie van de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme (NCDR), Rabin Baldewsingh. In oktober 2021 werd hij door het kabinet aangesteld als Nationaal Coördinator, op initiatief van de Tweede Kamer. De Kamer deed dat voorstel naar aanleiding van onder andere de grootschalige Black Lives Matter-demonstraties in 2020 en de onthullingen over institutioneel racisme bij de kinderopvangtoeslag door de belastingdienst.

Bij de aanbieding van het Nationaal Programma aan het kabinet, heeft de NCDR aangegeven dat hij op enkele onderdelen voorstander is van nog verdergaande maatregelen. De NCDR heeft deze punten verwoord in een brief aan het kabinet, die integraal is opgenomen in deze samenvatting.

De mens centraal in het Nationaal Programma

De NCDR kreeg bij zijn aanstelling de opdracht mee om te komen tot een Nationaal Programma tegen Discriminatie en Racisme, gedragen door de samenleving en de betrokken ministeries. Het programma is nu klaar en aangeboden aan het kabinet, en daarmee ook aan de samenleving.

De NCDR heeft bij het eerste Nationaal Programma tegen Discriminatie en Racisme nadrukkelijk de mens centraal gezet. Te vaak denken we in Nederland in termen van bureaucratische processen, terwijl het bij racisme en discriminatie juist zo belangrijk is om oog te hebben voor de geleefde ervaring van mensen en de doorwerking ervan.

Vanuit deze mensgerichte visie zijn de voorgestelde maatregelen verdeeld in drie hoofdstukken.

  • Hoofdstuk 2 draait om het beter erkennen en voorkomen van discriminatie en racisme.
  • De maatregelen in hoofdstuk 3 moeten zorgen dat we discriminatie en racisme beter gaan herkennen en melden.
  • Hoofdstuk 4 gaat over hoe we slachtoffers van discriminatie en racisme beter kunnen bijstaan en beschermen.